Leendő elsősök ebédje

Kedves Szülők!

A most beiratkozó leendő 1. osztályos tanulók étkezésének lehetőségei.

3 x étkezés - napközi foglalkozást igénybevevő gyermekek részére

tízórai – ebéd - uzsonna 1.100.- Ft / nap ez a teljes ár

1 x étkezés – igénybe veheti napköziben maradt gyermek is, tanítás után hazajáró gyermek is. - ebéd. 900.- Ft / nap a teljes ár

Nagycsaládos, tartósan beteg (orvosi igazolással diabetikus) , SNI gyermekek után 50 % állami támogatás jár.

A megfelelő igazolás leadása iktatásra kerül, igy 50% terheli a szülőt.

Befizetni készpénzzel és átutalással is lehet.

A befizetéssel kapcsolatban információ az iskola honlapján olvasható minden hónap első hetében. Kifüggesztésre kerül a bejáratnál lévő hirdetési táblára és a kisépületre, ahol az első osztályok tantermei vannak.

Befizetés lehetőségei

Készpénzes befizetés:

A készpénzes befizetés időpontja - mind az egész napos befizetés, mind a pótbefizetés -minden hónapban a honlapunkon kiírásra kerül.

Átutalás

Aki az átutalást választja, legyen szíves beírni azt az e-mail címet, amelyre az átutalási számlát kell küldeni az alábbi sorba, valamint bejelölni karikázással vagy aláhúzással a kért étkezést.

Olvasható e-mail cím: ………………………………………………………………………………………………..

3 x étkezés 1 x étkezés

Kérem a kedves Szülőket, hogy az átutalásoknál minden esetben feltétlenül írják be a gyermek nevét és osztályát a közlemény rovatba, segítve evvel a teljesítés rögzítését, visszajelzést a szülők felé, egyben a könyvelés munkáját is!

A számla érkezése után 1 – 2 nappal szíveskedjenek átutalni a számlán szereplő összeget, esetleges lemondások jóváírásra kerülnek a számlán. Az átutalás teljesítését követő napon a banki számla alapján kerül felvezetésre a teljesítés.

Átutalási számlaszám: 11784009 - 22229047

Étkezést lemondani minden nap reggel 9 óráig lehet másnaptól, mivel nem helyben főznek.

Előre is megköszönöm minden kedves Szülőnek az odafigyelést.

Szeretettel

Gál Tiborné Kati néni

 

Leadni csak azoknak a szülőknek kell, akik igényelnek étkezést gyermekeiknek.