Családi Istentisztelet

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” (Ézs.9,6.)

Február 11-én ismét családi Istentiszteleten vehettünk részt fenntartónknál a Rákoscsabai Református Egyházközségben. Messiás váradalomról és Jézus uralmáról, királyi mivoltjáról szólt a 4.a osztály szolgálata, Cs. Nagy Alexandra felkészítésében. A gyerekek csengő-bongó hangon zengték a „Nékünk születék” kezdetű református énekünket, egy diákunk édesapjának orgonakíséretében. Majd Isten igéjéből, a hittanórai aranymondások elmondásával tárták elénk az Atya ígéretét és annak beteljesedését. Lelkipásztorunk, Balogh Márk ehhez kapcsolódva Zakariás 9,9. alapján hirdette az evangéliumot: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.”

Böjt előtt állva értelmünkkel és szívünkkel is hangolódtunk arra, hogy meglássuk, milyen csoda az, hogy a Gondviselő Isten nem hagyott magunkra, hanem Fiában elhozta a megbékélés lehetőségét, a teljességet, az üdvösséget, a békességet! Ez a miénk lehet, ha Hozzá megyünk, és elfogadjuk Őt életünk Urának, személyes megváltónknak.

Czap Krisztina

20240211_102649